Cây cảnh trong nhà cần ánh sáng như thế nào để phát triển tốt?

Hầu hết cây cảnh trong nhà cần ánh sáng trung bình đến sáng, nhưng không thích ánh sáng mặt trời trực tiếp. Đặt cây gần cửa sổ phía đông hoặc phía tây để nhận ánh sáng nhưng không quá nóng. Nếu không có đủ ánh sáng tự nhiên, bạn có thể sử dụng đèn hỗ trợ ánh sáng nhân tạo để đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng cần thiết.

Back to top