Làm thế nào để biết khi cây cảnh trong nhà cần được chăm sóc?

Có một số dấu hiệu cho thấy cây cảnh trong nhà cần được chăm sóc, bao gồm lá mất màu, khô cằn hoặc vàng, đất khô hoặc quá ẩm, và sự chậm phát triển. Kiểm tra định kỳ cây của bạn để phát hiện các vấn đề này và thích nghi chế độ chăm sóc tương ứng, bao gồm tưới nước, cung cấp ánh sáng và bón phân.

Back to top