Có những loại cây cảnh phổ biến nào thích hợp để trồng trong nhà?

Có nhiều loại cây cảnh phổ biến và thích hợp để trồng trong nhà, bao gồm cây Monstera, Lưỡi Hổ, Trúc Mây, Lan Ý và Vạn Niên Thanh. Những loại cây này thường dễ trồng và có khả năng thích nghi tốt với điều kiện ánh sáng và môi trường trong nhà.

Back to top