Cây cảnh trong nhà cần tưới nước như thế nào?

Cây cảnh trong nhà thường cần được tưới nước đều đặn, nhưng không quá làm ngập đất chúng. Kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới và chỉ tưới khi đất trở nên khô. Đừng để cây trong nước đứng lâu quá, vì điều này có thể gây hại cho rễ.

Back to top