Làm thế nào để có thể kiểm tra sản phẩm đã đặt?

Bạn có thể liên lạc với Greenvibes Vietnam qua:

Cách 1: Chat với nhân viên trực tiếp trên Zalo: https://zalo.me/3440613325839500099

Cách 2: Chat trực tiếp trên Website: https://greenvibes.vn/

Cách 3: Gọi vào hotline: 0866 88 6789

Cách 4: Gửi yêu cầu tư vấn đến email info@greenvibes.vn và yều cầu chụp hình lại sản phẩm.

Trong trường hợp bạn yêu cầu Greenvibes Vietnam chụp hình thời gian có thể hơi lâu vì phải trích lục từ thư viện hình ảnh, tuy nhiên Greenvibes Vietnam luôn sẵn sàng.

Back to top