Sau khi đặt hàng nhưng có nhu cầu hủy bỏ/thay đổi đơn hàng thì phải làm như thế nào?

Bạn có thể hủy lệnh mua/ thay đổi đơn hàng nếu như Greenvibes Vietnam chưa thực hiện đơn hàng. Bạn sẽ được hoàn phí trong trường hợp hủy đơn đặt hàng trong 7 – 10 ngày làm việc.

Back to top