Greenvibes Vietnam sẽ xác nhận đơn hàng như thế nào?

Khi đặt hàng thành công bạn sẽ nhận được email thông báo nội dung chi tiết đơn đặt hành thành công qua email bạn đã đăng kí trên website. Sau khi nhận được đơn đặt hàng Greenvibes Vietnam sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn zalo hoặc email xác nhận đơn đặt hàng với bạn.

admin_greenvibes

See all author post
Back to top