Thời gian đặt hàng trước khi giao cây là bao nhiêu thì tốt nhất?

Trong tất cả trường hợp, Greenvibes Vietnam đều khuyến khích bạn nên đặt hàng trước 24h, điều này giúp Greenvibes Vietnam có thể giúp bạn được tốt hơn. Tuy nhiên, một số trường hợp đột xuất quan trọng và những mẫu chậu cây đơn giản, Greenvibes Vietnam cũng vẫn có thể chấp nhận các đơn hàng gấp và sẽ thông báo cho bạn thời gian giao hàng sớm nhất có thể. Greenvibes Vietnam sẽ cố gắng hết sức trong khả năng cho phép để có thể giúp bạn.

admin_greenvibes

See all author post
Back to top